ΕΤΑΙΡΕΙΑ

H ALL SPORT A.E. εισάγει, εμπορεύεται και υποστηρίζει μηχανήματα γυμναστικής στην Ελλάδα από το 1992. Αντιπροσωπεύει τους οίκους Cybex, FreeMotion Fitness, Hampton, Vectra, Eleiko Fitness και WaterRower. Απευθύνεται σε κορυφαίους επαγγελματίες του χώρου των γυμναστηρίων, ξενοδοχείων, αθλητικών συλλόγων και σε ιδιώτες με εξαιρετικές απαιτήσεις.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALLSPORT 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΓΣ 30/07/2018

Ισολογισμός Οικονομικού Έτους 2015

Ισολογισμός Οικονομικού Έτους 2014 (Ημ/νια ανάρτησης: 05/06/2015)
Σελίδα 1
Σελίδα 2

Ισολογισμός Οικονομικού Έτους 2013

Ισολογισμός Οικονομικού Έτους 2012