Το γυμναστήριο στο SPA

Ο ρόλος του γυμναστηρίου σε κέντρο υδροθεραπείας – spa Πρώτος στόχος κάθε γυμναστηρίου είναι η ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη του σώματος. Μέσω της βελτίωσης του σώματος πετυχαίνουμε και την νευρική […]

Γιατί να χρησιμοποιήσω κλίση στον διάδρομο;

Μήπως έχουμε αγνοήσει μια σπουδαία δυνατότητα που μας δίνουν οι διάδρομοι γυμναστικής?

Εφαρμογή της επιστήμης της Εργοφυσιολογίας για να πετύχετε σπουδαία αποτελέσματα σε διάδρομο με μεγάλη κλίση. ©2008 FreeMotion Fitness 03/2008