Το γυμναστήριο στο SPA

Ο ρόλος του γυμναστηρίου σε κέντρο υδροθεραπείας – spa

Πρώτος στόχος κάθε γυμναστηρίου είναι η ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη του σώματος. Μέσω της βελτίωσης του σώματος πετυχαίνουμε και την νευρική – ψυχική βελτίωση.

Σε ένα κέντρο Υδροθεραπείας-SPA είναι σημαντική η διάσταση της «θεραπείας»: όχι σαν θεραπεία από ασθένεια αλλά σαν αποκατάσταση ανισορροπιών στο σώμα και δημιουργία ευεξίας.
Γι’ αυτό στο γυμναστήριο του κέντρου υδροθεραπείας αντιστρέφονται οι όροι: η νευρική και ψυχική βελτίωση είναι ο πρώτος στόχος και η ανάπτυξη του σώματος καθ’ αυτή είναι δευτερεύουσα επιλογή.
Πιο συγκεκριμένα: ο πελάτης της υδροθεραπείας προσεγγίζει το κέντρο υδροθεραπείας-spa συνήθως γιατί ο οργανισμός του του στέλνει μηνύματα δυσαρμονίας ή δυσλειτουργίας. Τα συμπτώματα αυτά μπορεί και να μην αντιστοιχούν σεπαθήσεις, αλλά είναι αισθητά – χωρίς οπωσδήποτε να είναι συγκεκριμένα.
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Επιδίωξη και υποχρέωση του προσωπικού του γυμναστηρίου είναι:
– να αξιολογήσει γρήγορα την κατάσταση του πελάτη,
– να ανακαλύψει τις ανάγκες και απαιτήσεις του πελάτη και να διευθετήσει την αντιμετώπιση και την λύση τους.
– Να αποφύγει τα λεπτομερή tests και να βασισθεί στην εμπειρία και τις πληροφορίες που μπορεί με διακριτικότητα να συλλέξει.
Ο πελάτης του γυμναστηρίου μπορεί να θέλει :
– Να συνεχίσει την «θεραπευτική» αγωγή σαν μέρος της ολιστικής προσέγγισης για την αποκατάστασή του.
– Να κάνει επιτέλους την αρχή ενός προγράμματος γυμναστικής που επιθυμούσε από καιρό αλλά «δεν έβρισκε το χρόνο».
– Να συνεχίσει το πρόγραμμα γυμναστικής που ήδη κάνει με καλύτερες συνθήκες και ίσως να δώσει και μια άλλη διάσταση.

Η ΜΕΘΟΔΟΣ
Μέχρι εδώ γίνεται εμφανές ότι το γυμναστήριο του κέντρου θαλασσοθεραπείας είναι σημαντικά διαφορετικό από τα γυμναστήρια πόλης ή από τα γυμναστήρια ξενοδοχείων. Ακόμα και αν αυτές οι παράμετροι συνυπάρχουν για εμπορικούς λόγους, πρέπει να είναι διακριτές και να γίνονται γρήγορα αντιληπτές. Το προσωπικό θα πρέπει να έχει και την δυνατότητα και την ικανότητα ανάλογα να εφαρμόσει μεθόδους όπως:
– Διορθωτικές ασκήσεις γενικά ή ειδικά για την σπονδυλική στήλη, αποβλέποντας στην καλυτέρευση της στάσης του σώματος – πιθανόν και με την συνεργασία φυσιο-θεραπευτού.
– Τεχνικές διατατικών ασκήσεων, yoga, pilates
– Ασκήσεις μυϊκής τόνωσης και ενδυνάμωσης με μηχανήματα ή χωρίς.
– Βελτίωσης καρδιοαναπνευστικού συστήματος
– Ασκήσεις νευρομυϊκής συναρμογής – ανάπτυξης κινητικών δεξιοτήτων γενικά.
– Ασκήσεις ανάπτυξης κινητικών δεξιοτήτων, ειδικά αθλήματα, sports.

ΤΑ ΜΕΣΑ
Τα μηχανήματα και όργανα του γυμναστηρίου είναι τα εργαλεία της δουλειάς. Αν δεχθούμε ότι «τα εργαλεία κάνουν τον μάστορα», τότε ο καλός μάστορας πρέπει να έχει καλά εργαλεία.
Τα μηχανήματα – εργαλεία από μόνα τους δεν μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα σε ένα γυμναστήριο. Δεν μιλούν. Αυτό που επικοινωνεί είναι το προσωπικό.
Τα μηχανήματα και οι εγκαταστάσεις είναι αναγκαία συνθήκη αλλά όχι ικανή. Το καλά εκπαιδευμένο, έμπειρο και πρόθυμο προσωπικό είναι αυτό που φέρνει το αποτέλεσμα. Ωστόσο, στα μάτια του πελάτη, τα όργανα γυμναστικής και η ποιότητά τους καταλήγουν να χαρακτηρίζουν το χώρο, τους γυμναστές και κατά συνέπεια τον ιδιοκτήτη του κέντρου.
Πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι απευθυνόμαστε σε πελάτες που έχουν ελεύθερο χρόνο και απαιτήσεις (και γνώσεις). Είναι αδύνατο να πείσουμε τους πελάτες μας ότι το κέντρο παρέχει υπηρεσίες επιπέδου και να υστερούμε σε εξοπλισμό και σε υπηρεσίες. Παλαιάς τεχνολογίας μηχανήματα με σκουριές και ημι-εκπαιδευμένο προσωπικό δεν έχουν θέση εδώ.

Ο ΤΡΟΠΟΣ
Το ζητούμενο είναι να αξιοποιηθεί στο μέγιστο η θετική διάθεση του πελάτη ο οποίος κατάφερε να φτάσει τελικά στο χώρο θεραπείας και έχει αρχίσει να νιώθει καλύτερα! Το μήνυμα που πρέπει να παίρνει από παντού είναι ότι «εδώ θα δώσεις λύσεις σε όλα αυτά που θέλεις ή πρέπει».
Γι’ αυτό και ο τρόπος προσέγγισης και χειρισμού έχει μεγάλη σημασία. Όσο τυποποιημένη και αν είναι η παρεχόμενη υπηρεσία, ειδικά στο γυμναστήριο, θα πρέπει να υπάρχει και επιπλέον προσωπική επαφή -στο βαθμό που επιτρέπεται κάθε φορά. Θεωρείται απαραίτητο ο γυμναστής να έχει ένα καλό επίπεδο γνώσεων της επιστήμης του και επιπλέον δυνατότητα προσέγγισης του πελάτη όχι ως τεχνικός (μάστορας) αλλά ως θεραπευτής.
Όλα αυτά καθορίζουν ακόμα και τον τρόπο χρήσης των μηχανημάτων και την επιλογή μεθόδων και αποτελούν στοιχεία «της τέχνης» του κάθε γυμναστή – ενώ αποτελούν μυστήριο για τους περισσότερους πελάτες. (Το δυστύχημαείναι όταν αποτελούν μυστήριο για τους γυμναστές).

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα έχει να κάνει με :
– αύξηση ποσοστού πελατών που επανέρχονται
– μεγαλύτερη απόδοση ανά πελάτη
– αύξηση της πελατείας & του βαθμού ικανοποίησης του πελάτη.
Συμπερασματικά : Ο ρόλος του γυμναστηρίου στο κέντρο θαλασσοθεραπείας είναι διττός: στοχεύει στην ανάπτυξη του σώματος και την ψυχική ευεξία. Ότι ισχύει για τον τρόπο λειτουργίας του κέντρου θαλασσοθεραπείας ισχύει ακριβώς και για το γυμναστήριο. Η λειτουργία του είναισυμπληρωματική στην εικόνα της θεραπείας – αποκατάστασης- επανα-κινητοποίησης του πελάτου του spa.